Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto pravidla byly z větší části převzaty ze zaběhlého klubu. Každý ze členů může dávat podněty na jejich změnu, o které rozhodneme společně :-)

PRAVIDLA KLUBU

Co byste měli vědět o našem swingers klubu?

 • Náš swingers klub je určen párům a samotným dívkám.
 • Pro samotné muže je klub uzavřen.
 • Každý návštěvník swingers klubu musí být seznámen s našimi pravidly.
 • Náš swingers klub je soukromého charakteru, to znamená, že nemáme povinnost ani potřebu vzít za člena každého, kdo se přihlásí.
 • Dbáme na to, aby na setkání nebyly přítomny osoby, které by svým zevnějškem či chováním mohly být na obtíž ostatním.
 • Věk našich členů swingers klubu musí být minimálně 18 let !!!

Jak vypadá taková běžná swingers párty?

 • Páry se svolává e-mailem s velkým časovým předstihem nepravidelně a také nepravidelně se určí místo setkání.
 • Doporučujeme ještě v den konání zavolat a potvrdit si konání akce
 • Členství v klubu není podmínkou účastnit se všech akcí. Účast je zcela dobrovolná a nepovinná.
 • Po vstupu mohou již všichni od samého začátku využívat všech prostorů swingers klubu včetně sauny.

Podmínky vstupu do našeho swingers klubu

 • Swingers párty klub  smí navštěvovat pouze ženy a páry (milenecké, manželské).
 • O přijetí nového páru či ženy rozhodneme společně.
 • Pár musí být starší 18-ti let.
 • Muž ani žena nesmí trpět žádnou viditelnou a závažnou fyzickou vadou, ani duševní poruchou.
 • Všichni účastníci swingers párty musí být naprosto zdraví, nesmí trpět žádnou pohlavní, kožní ani jinou nakažlivou chorobou, dále nesmí být drogově závislí !!!
 • Na swingers párty by měli všichni chodit náležitě oblečeni a upraveni, případné pomůcky si přineste s sebou.
 • Návštěvníci by měli být společenští a přátelští lidé.
 • Ztratí - li člen klubu muž svojí manželku, či přítelkyni (rozchodem, rozvodem). Musí požádat o znovupřijetí s novou partnerkou.
 • Ztratí - li členka klubu svého partnera, může se účastnit akcí samostatně. Žena získává právo "veta" rozhodnout o přijetí/nepřijetí expřítele/manžela do klubu s novou přítelkyní.

Pravidla chování při swingers párty ve swingers klubu

 • Focení a pořizování jakéhokoliv zvukového či obrazového záznamu je ve swingers klubu přísně zakázáno !!!
 • Je zakázáno požívání jakýchkoliv drog a omamných prostředků.
 • Ve swingers klubu se lze pohybovat jen ve vyhrazených prostorách.
 • K vybavení swingers klubu se každý návštěvník chová slušně a neničí zařízení.
 • Není dovoleno brát s sebou do klubu domácí zvířata.
 • Sexuální radovánky musí být dobrovolné a po vzájemné dohodě. Nelze nikoho nutit do žádných situací ani činností !!!
 • Vyžaduje-li některý pár či skupinka soukromí, respektujte jejich přání.
 • Při sexu je povinností dbát pravidel bezpečného sexu (použávat prezervativ, nedohodnou-li se partneři jinak)!!!
 • Bisexualita je povolena pouze u žen.
 • Při odchodu ze swingers klubu v nočních hodinách, žádáme všechny, o dodržování nočního klidu.

Obecná pravidla swingers klubu

 • Členem swingers klubu je možno se stát po první návštěvě.
 • Vhodnou obuv na přezutí si vezměte s sebou. Ručníky či osušky si vezměte vlastní, případně vám je za 15,–Kč/1 ks zapůjčíme.

Práva swingers klubu

 • Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel může vést k vyhoštění a následnému zákazu vstupu do našeho swingers klubu !!!
 • Jako soukromý swingers klub nemáme žádnou povinnost vpustit každého.
 • Vyhrazujeme si právo na odmítnutí nebo vykázání osob, které by svým zevnějškem, chováním nebo z jiných důvodů byly na obtíž ostatním.